Sikkerhedsmæssig effekt af strækningshastighedskontrol i Storbritannien

Authors

  • Bo Brassoe Aalborg Universitet
  • Jonas Wilbert Johansen Aalborg Universitet
  • Jens Christian Overgaard Madsen Aalborg Universitet
  • Harry Lahrmann Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v6i1.3783

Keywords:

average speed control, section control, evaluation, safety effects

Abstract

Der knytter sig væsentlige sikkerhedsmæssige potentialer til at sikre, at bilisterne i højere grad overholder hastighedsgrænserne. Høje hastigheder giver flere og mere alvorlige uheld. Den teknologiske udvikling har bevirket, at der gennem de seneste 20 år er udviklet systemer, der muliggør automatiske hastighedskontroller. For nylig er der gennemført en dansk evaluering af de sikkerhedsmæssige effekter af punktbaseret hastighedskontrol ved anvendelse af såkaldt punkt-ATK. Et muligt og potentielt mere effektivt alternativ er strækningsbaseret hastighedskontrol, hvor den automatiske hastighedskontrol gennemføres på baggrund af registreringer af bilisternes gennemsnitlige rejsehastighed over sammenhængende vejstrækninger. Artiklen omhandler en evaluering af de sikkerhedsmæssige effekter af strækningsbaseret hastighedskontrol belyst via ændringer i hastighedsniveauer og uheldsforekomster før og efter etableringen af strækningshastighedskontrol på udvalgte lokaliteter i Storbritannien. Studiet dokumenterer, at indførelsen af strækningsbaseret hastighedskontrol medfører signifikante og betydelige reduktioner i hastigheder og uheldsforekomster. Evalueringens resultater taler for, at strækningsbaserede hastighedskontroller i højere grad end punkt-ATK vil kunne forbedre trafiksikkerheden.

Downloads

Published

31-12-2010