Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Authors

  • Inger Marie Bernhoft Danmarks Tekniske Universitet
  • Tove Hels Danmarks Tekniske Universitet
  • Kira Janstrup Danmarks Tekniske Universitet
  • Kirsten Wiese Simonsen Københavns Universitet
  • Anni Steentoft Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v6i1.3784

Keywords:

alcohol, drugs, medicines, traffic accident, car driver, serious injury

Abstract

Denne artikel omhandler forekomsten af alkohol, narkotika og medicin hos danske bilister, som er blevet alvorligt skadet i færdselsuheld. Undersøgelsen er baseret på anonyme blodprøver fra 840 førere af person- og varebiler, der blev indbragt til hospitalerne i Odense, Kolding, Vejle, Viborg og Aalborg i perioden oktober 2007 - marts 2010. Blodprøverne blev taget som led i de blodprøver, der rutinemæssigt tages i forbindelse med behandlingen og de blev analyseret for alkohol og 21 misbrugs- og lægemiddelstoffer samt enkelte omdannelsesprodukter (metabolitter). Til brug for undersøgelsen blev der desuden indhentet oplysning om patientens alder og køn, typen af køretøj, uheldsstedet, typen af færdselsuheld, tidspunkt for færdselsuheldet og prøvetagningen samt eventuel medicin, der var blevet givet før udtagning af blodprøven.

Alkohol alene eller alkohol sammen med andre stoffer var til stede hos knap 20 % af bilisterne. I alt var 30,5 % af bilisterne positive for én eller flere stofgrupper. Blandt medicinske stoffer alene var forekomsten højest for medicinske opioider (2,5 %) efterfulgt af benzodiazepiner (1,6 %). For de narkotiske stoffer alene var forekomsten højest for cannabis (2,3 %) efterfulgt af amfetamin (1,1 %).

I alt var 41,6 % af de tilskadekomne i eneuheld positive for stoffer, heraf 30 % for alkohol alene eller alkohol sammen med andre stoffer. For bilister i flerpartsuheld var i alt 19 % positive, heraf knap 9 % for alkohol alene eller alkohol sammen med andre stoffer. Forekomsten af alkohol og andre stoffer var mere end dobbelt så stor hos de tilskadekomne mænd som hos de tilskadekomne kvinder. For begge køn var forekomsten størst hos aldersgruppen 25-34 år. Forekomsten af alkohol var størst i weekenden, mens den for alle andre stoffer var størst på hverdage.

Resultaterne viste, at alkohol var væsentlig hyppigere til stede hos alvorligt skadede bilister i forhold til medicin og narkotika.

Downloads

Published

31-12-2011