Uheld og trafikantadfærd i kryds med dobbeltrettede cykelstier

Authors

  • Thomas Skallebæk Buch Danmarks Tekniske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v6i1.3785

Keywords:

Road user behavoir, traffic safety, two-way bicycle paths, bycyclists, observation study

Abstract

Denne artikel omhandler vigepligtsregulerede kryds med dobbeltrettede cykelstier langs primærvejen. En gennemgang af 339 uheld mellem en cyklist/knallertkører og en krydsende person- eller varebil i perioden 2006-2010 viste, at stitrafikanter i den modsatte retning af trafikken i nærmeste kørespor på primærvejen var signifikant hyppigere involveret i uheld. Denne undersøgelse blev suppleret af et observationsstudie i tre kryds. Det blev observeret, hvorvidt person- og varebilister orienterede sig til højre under fremkørsel fra sidevejen. Ligeledes blev cyklisters og knallertkøreres hoveddrejning observeret. I to af krydsene orienterede henholdsvis 17 % og 21 % af de højresvingende bilister sig ikke til højre før stien, hvis der ikke var trafik fra deres venstre side at vige for. Dette kunne forklare, hvorfor den hyppigste uheldssituation var mellem højresvingende bilister fra sidevejen og stitrafikanter fra deres højre side (uheldssituation 620). I det tredje kryds kunne stiens placering på et vejbump og store trafikmængder på stien forklare en bedre orientering. Øvrige uheldssituationer med bilister fra sidevejen kan nærmere forklares med looked-but- failed-to-see fejl. Under halvdelen af cyklisterne havde en observeret hoveddrejning i forbindelse med passage af krydset, og dette afhang ikke af cyklisternes køreretning. For begge trafikantgrupper var der en øget orientering ved lav hastighed. Der var få observationer af knallertkørere, men de viste ikke tegn på øget opmærksomhed sammenlignet med cyklisterne.

Downloads

Published

31-12-2011