Missing Links

Et case studie af et nationalt mobilitetsknudepunkt/lokalt tilbagegangssted

Authors

  • Ida Sofie Gøtzsche Lange Aalborg Universitet
  • Lea Louise Holst Laursen Aalborg Universitet
  • Claus Lassen Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v8i1.3805

Keywords:

Mobilitet, Tilgængelighed, Infrastruktur, Byudvikling

Abstract

Udkantsdanmark er i den offentlige debat ofte italesat som havende for dårlig tilgængelighed og set som mobilitetsfattig. Forbedret og øget infrastruktur er således ofte taget op som løsningen for disse områder. Denne artikel argumenterer imod denne begrænsede forståelse af problemer relateret til udkantsområder. Artiklen viser konkret gennem et casestudie af Hirtshals, baseret på en til formålet udviklet ’mobil metode’ samt studier af byplaner og luftfotos, hvordan dette byområde influeres af en stor mængde fysiske mobiliteter, såsom turister, forretningsrejsende, gods og offshore-industri, en national motorvej, en togrute og færgeforbindelser til en række nordiske lande. Dog oplever byen en række negative byudviklingstendenser hvilket påvirker byen Hirtshals som et oplevet og levet sted. Artiklen argumenterer derfor teoretisk på baggrund af casestudiet for nødvendigheden af at fysiske mobiliteter og sted i højere grad må forstås i sammenhæng som gensidigt afhængige. Det betyder konkret i forhold til den analyserede case, at sted og fysiske mobiliteter ikke blot skal udspille sig som to forskellige stedslige logikker og materialiteter, men i højere grad bør sammentænkes således, at de levede steder og mobilitetsstrømmene påvirker og udvikler hinanden i den fremtidige byudviklingsproces. Der synes at være et uforløst arkitektonisk mobilitetspotentiale gemt i planlægningen af Hirtshals.

Downloads

Published

31-12-2013