Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Artikler vil typisk være på 15 sider (plus minus 5) med enkelt linjeafstand. Tidsskrift for Coaching Psykologi opererer endvidere med en række forskrifter for layout, som nøje skal følges i forbindelse med indsendelse af manuskripter. Referencer sættes op efter normer (stil) angivet af den amerikanske psykologforening (APA).

Gennemlæs og følg venligst nedenstående retningslinjer  forinden indsendelse af bidrag til tidsskriftet. Review processen er ganske omfattende og tidskrævende, og bidrag der ikke følger disse retningslinjer vil enten blive afvist direkte eller forsinke review processen unødigt.

Retningslinjer for tekster til Coaching Psykologi

Med det formål at tidsskriftet fremtræder æstetisk indbydende i en ensartet form har vi opstillet nedenstående retningslinjer for opsætningen af den tekst, der fremsendes til review. Hvis bidragsydere undgår grammatiske fejl, mangler ved referencer m.m. og i øvrigt nøje følger de nedenstående retningslinjer vil det alt i alt betyde, at processen med at gennemlæse manuskriptet såvel som den efterfølgende grafiske opsætning af artiklen vil kunne gennemføres på en mere hensigtsmæssig måde.

 • Teksten fremsendes i Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat
 • Sidestørrelse skal være A4
 • Margenindstillinger: Foroven: 2,4 cm Forneden: 2,4 cm Venstre og højre: 2,2 cm
 • Skrifttype:  Hvilken skrifttype og størrelse, der bruges i dokumentet er for så vidt ikke afgørende. Det helt afgørende er Typografierne.
 • Typografi / Stil: Normal
 • Linjeafstand: Brug den som er i Typografierne eller linjeafstand: Enkelt
 • Citater: Skrives i kursiv omkranset af citationstegn (”citatet mellem citationstegn”)
 • Overskrifter og fremhævelser i teksten: Med fed
 • Er der behov for andre typer fremhævelser laves disse blot i teksten. Alle nævnte fremhævelser frembringes på helt almindelig vis direkte i teksten.
 • Fodnoter anvendes IKKE, kun slutnoter anvendes
 • Referencer skrives i APA stil: APA guidelines findes mange steder, f.eks. www.apastyle.org men for en nemheds skyld se da denne kortfattede hurtigguide til kildetyper fra psykologistudiet.

NB
Til referencer, citater osv. må der IKKE anvendes forskellige software programmer, såsom Endnote, Citation Manager, Reference Software Manager og lignende. De er meget nyttige som skribent, men de koder dokumenterne på en måde der umuliggør eller vanskeliggør den elektroniske formatering og grafiske opsætning af tidsskriftet. 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.