Sokratisk udspørgen - vejledt opdagelse

Forfattere

  • Ole Michael Spaten

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.cp.v1i1.235

Nøgleord:

Vejledt opdagelse, sokratisk udspørgen, dialog, 3. persons perspektiv og coachingpsykologi

Resumé

Artiklen fremstiller sokratisk udspørgen og de hermed forbundne grundlæggende metodiske greb, som kan anvendes i coaching psykologisk praksis. Gennemgangen koncentrerer sig om en beskrivelse af tre basale elementer:

1) indsamle viden gennem spørgsmål
2) se på viden (data) fra forskellige vinkler sammen med coachée (klienten),
3) opfordre coachée til at udtænke en plan for kommende handling. Overvejelser relateret til sokratisk udspørgen præsenteres og illustreres ved et casestudie.

Downloads

Publiceret

19-06-2012

Nummer

Sektion

Artikler - Coaching Psykologisk Teknik/Metode