Praktikerperspektivet og oplevet evidens – nye veje til forståelse af evidens?

Forfattere

  • Lillith Olesen Løkken
  • Ole Michael Spaten

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.cp.v2i1.247

Resumé

Med udgangspunkt i en fremstilling af den fremherskende (medicinske) forståelse af evidensbegrebet vil
artiklen diskutere formålet med evidens i den psykologiske praksis. Begreber som ’praksisbaseret evidens’ og
’oplevet evidens’ vil blive fremstillet og sat i forhold til det klassiske evidensbegreb. Med et kritisk lys på evidenshierarkier,
som kan føre til en forsnævret virksomhed i forhold til såvel forskning som praksis, diskuteres
såkaldte ’endegyldige sandheder’ i forhold til det unikke og kontekstbundne. Fra praktikerperspektivet plæderes
endelig for at der anvendes et bredere evidensbegreb i psykologisk praksis og nogle af de udfordringer
vi må være opmærksomme på fremover.

Downloads

Publiceret

05-11-2012

Nummer

Sektion

Artikler