Hvad kan vi lære af ligheder og forskelle mellem coaching psykologi og sportspsykologi

Forfattere

  • Alanna O´Broin
  • Stephen Palmer

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.cp.v3i1.659

Resumé

En gennemgang af litteraturen inden for sportspsykologi blev gennemført ved hjælp af viden og forskning inden for dens beslægtede områder med det formål at foretage en sammenligning med coaching psykologi og fremhæve ligheder og forskelle, som potentielt kan være nyttige i den fortløbende diskussion, forskning og praksis, der er relevante for begge områders udbytte og effekt af coaching. Først og fremmest blev fælles fokusområder udforsket: f.eks. præstationspsykologi, positiv psykologi samt en række aspekter i forhold til relationer mellem områderne. Herefter blev vigtige forskelle og deres betydning undersøgt. Det foreslås at begge professioner potentielt kan drage fordel af løbende at gennemføre sådanne diskussioner og forskningsstrategier.

Keywords: coaching psykologi, sportspsykologi, litteratur gennemgang, positiv psykologi, præstationspsykologi,
coach-atlet relation, coach-klient relation.

Downloads

Publiceret

02-07-2014

Nummer

Sektion

Artikler