Tilbage til artikeldetaljer Anmeldelse af: Even Ruud (red) (2009) Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge Skriftserie fra Senter for musikk og helse, NMH-publikasjoner 2009:5 Hent Download PDF