Anmeldelse af: Even Ruud (red) (2009) Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge Skriftserie fra Senter for musikk og helse, NMH-publikasjoner 2009:5

  • Britta Frederiksen

Resumé

Anmeldelse af: Even Ruud (red) (2009), Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge, Skriftserie fra Senter for musikk og helse, NMH-publikasjoner 2009:5

Publiceret
07-12-2011