Om tidsskriftet

Fokus og område

MIPO udgiver artikler, essays, rapporter, anmeldelser og andet materiale, der belyser forskning og klinisk arbejde inden for alle psykiatriens områder i de nordiske lande. Alle artikel er gennem peer review.

Peer review-proces

Forfatteren skal ved indsendelse af sit manuskript angive følgende: Ønskes der dobbelt-blindt review (anonymisering af både forfatter og reviewer), blindt review (anonymt review af tekst med forfatteroplysninger) eller åbent review (ingen anonymisering).

Som reviewere anvendes danske, norske og svenske forskere, der som minumum har en PhD-grad.

Desuden tilknyttes der en intern redaktør, som står for korrespondencen.

Normalt vil revieweren få 4 uger til sit arbejde, hvorefter resultatet meddeles til forfatteren. Der er fire hovedkategorier: accept, mindre revision ønskes, større revision ønskes, afvisning.

Publiceringshyppighed

MIPO udkommer mindst 1 gange om året. Deadline for manuskripter er 1. oktober: Udgivelse sker ultimo december – derudover kan særnumre forekomme, og redaktionen kan vælge at publicere artikler mellem de ordinære udgivelsestidspunkter. Sådanne artikler knyttes til det nærmest efterfølgende nummer.

Politik om Open Access

MIPO er et Open Access og non-profit tidsskrift. Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en Creative Commons Attribution-NoDerivatives-licens (cc-by-nd 4.0), der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift. Der er ingen publiceringsudgifter for forfattere forbundet med at publicere i tidsskriftet.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter. For yderligere information henvises til Aalborg Universitets privatlivspolitik og cookiepolitik.

Contributor

  • Vidensgruppen for musikterapi Aalborg Universitet