Redaktionsgruppe

Redaktører

Hans Mathiasen, Denmark

Niels Hannibal, Denmark

Hans Petter Solli, Norway

Rut Wallius, Sweden