Web versus papir: En sammenligning af kvalitet i surveydata

Forfattere

  • Sanne Lund Clement Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
  • Ditte Shamshiru-Petersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.mf.2015.2.2130

Nøgleord:

Surveyforskning, metode, indsamlingsmetode, svarprocenter, web-baseret, satisficing, web mode effekt, skævhed

Resumé

Surveyforskningen står overfor en række udfordringer i form af eksempelvis faldende svarprocenter og øget skævhed i data. Dette har medført en stigende afprøvning af nye indsamlingsformer, hvor særligt de web-baserede surveys har vundet frem. I den videnskabelige litteratur er der dog en vis skepsis overfor dataindsamling online, da der argumenteres for, at kvaliteten af datamaterialet forringes, primært fordi respondenten på nettet ikke gør sig samme kognitive indsats for at besvare spørgsmålene, og derfor er mere tilbøjelig til ”satisficing”, end hvis de havde besvaret skemaet eksempelvis i et telefoninterview.

Denne artikel stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, om eventuelle forskelle i datakvalitet på baggrund af indsamlingsmetode kan tilskrives brugen af nettet per se, da andre faktorer, som eksempelvis tilstedeværelsen af en interviewer i processen, ligeledes menes at kunne influere på de svar, som respondenterne giver. Vi har derfor foretaget et lille eksperimentelt studie, hvor eneste varierende faktor mellem to tilfældigt udvalgte grupper af studerende er brugen af indsamlingsmetoden. Resultaterne viser, at der ikke kan genfindes den såkaldte ”web mode effekt”, idet intet tyder på, at de respondenter, der har udfyldt den online udgave af spørgeskemaet, har større tendens til ”satisficing” end de respondenter, der har udfyldt skemaet i papirform.

Downloads

Publiceret

26-01-2015

Nummer

Sektion

Forskningsartikler