Oplysninger til forfattere

Retningslinjer og guide for indsendelse af artikelforslag

Ved indsendelse af artikelforslag benyttes pull down-menuen ”Om --> Indsendelser”.

Tjekliste før indsendelse:

  • Artikelforslag, der indsendes til Metode & Forskningsdesign, må ikke tidligere have været udgivet.
  • Artikelforslaget skal indsendes som Word-fil eller RTF.
  • Tabeller og figurer indsættes, hvor forfatterne ønsker dem placeret i brødteksten.
  • Benyt 3,5 cm for både højre- og venstremargen.
  • Med mindre at der er givet speciel tilladelse til andet, skal artikelforslag holdes under 10.000 ord inkl. noter, litteratur og resumé på maks. 350 ord.
  • Se i øvrigt ”Om tidsskriftet” for politik om Open Access.

Referencer og litteraturliste:

Tidsskriftet benytter et lettere redigeret APA referencesystem. Se eksempler herunder.

Tidsskriftsartikel (citation/reference + litteraturliste):

(Bjørnskov, Gupta, & Pedersen, 2007) eller med sideangivelse:

(Bjørnskov, Gupta, & Pedersen, 2007, s. 320)

Bjørnskov, C., Gupta, N. D., & Pedersen, P. J. (2007). ”Analysing trends in subjective well-being
     in 15 European countries, 1973-2002”. Journal of Happiness Studies, 317-330.

Bog (citation/reference + litteraturliste):

(Okulicz-Kozaryn, 2015)

Okulicz-Kozaryn, A. (2015). Happiness and Place: Why Life Is Better Outside of the City.
    
Palgrave Macmillan.

Kapitel i antologi (citation/reference + litteraturliste):

(Lachman & Firth, 2004)

Lachman, M. E., & Firth, K. (2004). "The adaptive value of feeling in control during midlife". I
     O. G. Brim, How Healthy Are We: A National Study of Well-being in Midlife (s. 320-49).
     University of Chicago Press.