Kompleks evaluering – tre metodiske læringspunkter fra en case

Forfattere

  • Ulf Hjelmar KORA, Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning
  • Pia Vivian Pedersen Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.mf.2015.2.2131

Resumé

Kompleks evaluering er en type af evaluering, der som genstandsfelt har sammensatte og bredspektrede indsatser, hvor det er vanskeligt på en entydig måde at sammenfatte, hvad der kommer ud af indsatserne – i artiklen betegnet som en evaluering af ”wicked problems”.

En central udfordring i denne type af evaluering er at finde troværdige indikatorer for indsat-sernes virkning. Artiklen tager denne udfordring op ved at se nærmere på en evaluering af en kompleks case, der drejer sig om opsøgende sociale og sundhedsmæssige indsatser over for socialt udsatte borgere, og som har forsøgt at opgøre virkningen af indsatsen ud fra en overve-jende surveybaseret tilgang.

På baggrund af evalueringen peges der på tre evalueringsmæssige læringspunkter i kompleks evaluering: behovet for et kompleksitetsreducerende evalueringsdesign, behovet for validerede måleinstrumenter og værdien af en kritisk dimension i denne type af evaluering.

Downloads

Publiceret

29-06-2016

Nummer

Sektion

Forskningsartikler