Tilbage til artikeldetaljer Dataindsamlingsmetodens betydning - Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema Download Download PDF