Device-effekter i web surveys

Har variantioner i brugen af PC, smartphone og tablet betydning for surveykvaliteten?

Forfattere

  • Majbritt C. Severin Aalborg University
  • Sanne L. Clement
  • Ditte Shamshiri-Petersen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.mf.v3i3.6154

Resumé

Tiderne, hvor surveys blev besvaret enten ved hjælp af en interviewer eller på papir hjemme ved spisebordet, er under forandring. Fremvæksten af nye webbaserede indsamlingsmetoder og besvarelses-devices betyder, at respondenter i dag kan udfylde surveyen på mange forskellige måder og i mange forskellige kontekster. Hvor det muligvis er positivt for svarprocenten, rejser det imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt det er befordrende for respondenternes engagement i besvarelsen og i sidste ende påvirker kvaliteten af data negativt. På baggrund af en repræsentativ befolkningssurvey finder denne artikel dog, at der ikke er forskel på web survey-besvarelser på henholdsvis PC, tablet og smartphone. Når der tages højde for, at nogle grupper foretrækker bestemte devices frem for andre, såkaldte selektionseffekter, så er der ingen forskel på, hvor meget respondenterne engagerer sig, hverken når de selv skal vurdere det, eller når vi måler det som tiden brugt på besvarelsen. Derfor er det anbefalingen til afsendere af web surveys, at de ikke skal afstå fra at udbyde web surveys på forskellige devices. Tværtimod tyder det på, at fordelene ved at tillade mobile besvarelser overstiger ulemperne, hvis blot der tages højde for, at web survey-layoutet er optimeret til det.

Downloads

Publiceret

14-09-2020