Om evaluering af samspillet mellem lokale og centrale myndigheder - belyst ved arbejdet med trafik- og miljøhandlingsplaner

Authors

  • Søren Brøndum PLS Consult
  • Mikkel Thøgersen PLS Consult

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4006

Keywords:

The traffic- and environment Fond, The interaction between central and local authorities, traffic caused environmental problems, strategic, plans of action and their effect

Abstract

Trafik- og miljøpuljen 1992-95 havde til formål at støtte udarbejdelsen og gennemførelsen af lokale handlingsplaner i kommunerne. Målsætningen var at reducere den trafikskabte miljøforurening i større bykommuner. Dette mål skulle opnåes gennem en tostrenget strategi, der dels bestod af en påvirkning af indholdet i de lokale handlingsplaner gennem en centralt formuleret vejledning, og dels var der knyttet økonomiske incitamenter til puljen, som kunne støtte gennemførelsen af konkrete foranstaltninger. Gennem denne strategi lykkedes det Miljøministeriet at skabe strategiske alliancer i kommunerne. Det gæler politikere og interessenter i almindelighed og de tekniske forvaltninger i særdeleshed. resultaterne var, at det i nogle kommuner lykkedes at anbringe de trafikskabte miljøproblemer på den kommunal- og miljøpolitiske dagsorden. Afslutningsvist stilles dog fokus på strategiens begrænsninger, idet der er en grænse for, hvor mange ressourcer kommunerne kan og vil afsætte til matche statslige initiativer.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Brøndum, S., & Thøgersen, M. (1997). Om evaluering af samspillet mellem lokale og centrale myndigheder - belyst ved arbejdet med trafik- og miljøhandlingsplaner. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4006

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning