Trafik og erhverv i danske bymidter - metoder og resultater af delanalyser

Authors

  • Annette Kayser Anders Nyvig A/S

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4010

Abstract

Trafikpolitikken i byerne har gennem mange år i høj grad satset på fremkommelighed og tilgængelighed for biltrafikken, men med den øgede opmærksomhed på miljøproblemerne er udviklingen måske ved at skifte retning.

Samtidig har byernes handelsstruktur været præget af en udvikling i retning af færre, men til gengæld større og stærkere butikker, ofte placeret i centre. Denne centralisering øger kundernes afhængighed af bilen - en afhængighed, der også har været understøttet af en stadig udbygning og forbedring af vejnettet. I de senere år er tendenserne i bymidterne dog gået i retning af fredeliggørelse af de centrale, gamle bydele, men uden at dette har medført væsentlige begrænsninger i biltilgængeligheden.

Men hvad med den fremtidige bypolitik for udvikling i de danske bymidter? Målene kan være forskellige, men det er under alle omstændigheder vigtigt at kende virkninger af og samspil mellem de midler, der kan anvendes.

Derfor har Transportrådet og Miljøstyrelsen fået gennemført et forskningsprojekt, der søger at belyse sammenhænge mellem trafik og detailhandel i byer. Projektets overordnede struktur og sammenfattende konklusioner gennemgås i et separat paper med titlen “Trafik og erhverv i danske bymidter - hovedtendenser i samspillet”, mens dette paper beskriver formål, struktur, metoder og nogle resultater af de i projektet gennemførte delanalyser.

For forståelsens skyld skal det dog nævnes, at den overordnede metode er komparativ, idet en række parametre inden for trafik og erhverv i de tre byer - Hillerød, Horsens og Næstved - er undersøgt og sammenlignet.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Kayser, A. (1997). Trafik og erhverv i danske bymidter - metoder og resultater af delanalyser. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4010

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning