Tilgjengelighet, mobilitet og lokaliseringsstyring - Anvendelse av det nederlandske ABC-konseptet på norske forhold

Authors

  • Tonje Holm
  • Olav Hauge

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4011

Abstract

Det nederlandske ABC-konseptet er etterhvert blitt kjent i Norge. Dette konseptet har som hovedidé: «Rett virksomhet på rett plass». Men det er forelepig liten erfaring med hvordan dette konseptet kan anvendes i Norge.

I forbindelse med areal- og transportplanlegging på Nord-Jæren er det gjennomfert en egen delutredning om «Arealbruk- og transport» der lokaliseringsstyring ut fra ABC-konseptet er behandlet særskilt. Hovedsaken i denne omgang var å preve ut måter å operasjonalisere konseptet med særlig vekt på å benytte GIS-verktey. Det var også et hovedpoeng mest mulig å benytte seg av tilgjengelige dataregistre og beregningsverktey som:

· Trafikkberegninger (TRIPS finnes for Nord-Jæren)

· Digitalt bedriftsregister med stedfesting (GIS-basert)

· Eiendoms- og boligregister

· Arc View/ArcInfo

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Holm, T., & Hauge, O. (1997). Tilgjengelighet, mobilitet og lokaliseringsstyring - Anvendelse av det nederlandske ABC-konseptet på norske forhold. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4011

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning