Butiksstrukturens konsekvenser for trafik og miljø

Authors

  • Per Thorst Anders Nyvig A/S

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4012

Abstract

Udviklingen i butiksstrukturen mod større enheder har sammen med en øget rådighed over bil generelt ført til et større biltrafikarbejde og energiforbrug og mere forurening af miljøet.

Dette oplæg vil fremlægge nogle generelle træk og tendenser, der kan uddrages af forskelligeforeliggende undersøgelser. Således behandles detailhandelens lokalisering og koncentration i større og større enheder og de heraf følgende konsekvenser for

· Indkøbsadfærd - indkøbsfrekvens, indkøbsstørrelse, m.m.

· Trafikantadfærd - turkæder med flere indkøb, indkøbsture kombineret med andre turformål, transportmåde, m.m.

· Trafikarbejde og miljøkonsekvenser

På baggrund heraf vurderes fordele og ulemper ved tre forskellige lokaliseringer af nye butikscentre:

· I et bycenter

· Uden for bycentret, men i byområdet

· Uden for byområdet (ekstern)

Oplægget koncentrerer sig om persontransport, mens varetransport kun vil blive berørt perifert. Varekørsel bidrager lokalt kun til en lille del af butikkernes samlede trafikbelastning. På grund af de længere transporter vil de dog udgøre en lidt større andel af det samlede trafikarbejde.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Thorst, P. (1997). Butiksstrukturens konsekvenser for trafik og miljø. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4012

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning