Begrepsdannelse, teoribygging og metodebruk i prosjektet "Analyse av varestrømmer i innenriks- og utenrikshandelen i Sørvest-Norge": Som man roper i skogen får man svar.

Authors

  • Thorkel C. Askildsen Agderforskning, Kristiansand

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4025

Keywords:

Freight transport

Abstract

De foreliggende planer om en utbygging og sammenkopling av vegstrekningene mellom Trondheim og Kristiansand til en oppgradert og sammenhengende Kyststamveg, med fergeforbindelsen mellom Kristiansand og Hirtshals som en naturlig forlengelse mot Kontinentet, er et omfattende veiprosjekt i størrelsesorden 20 mrd NOK. Transportstrekningen knyttes i dag sammen av 10 fergestrekninger. En gjennomføring av utbyggingsprosjektet vil gi Vest-Norge et sterkt forbedret infrastrukturtilbud som vil kunne tenkes i betydelig grad å påvirke næringslivet i og transportstrømmene til og fra Kyststamvegens influensområde. Spesielt kunne det antas at sjøtransporten i området ville bli ytterligere eksponert for konkurranse fra en styrket veitransport.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Askildsen, T. C. (1997). Begrepsdannelse, teoribygging og metodebruk i prosjektet "Analyse av varestrømmer i innenriks- og utenrikshandelen i Sørvest-Norge": Som man roper i skogen får man svar. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4025