Økonomisk vekst og godstransport, empiri og teori - eksempler fra sørvest - Norge

Authors

  • Kenneth Andresen Senter for Samfunnsøkonomi og Samferdsel (SST), Agderforskning

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4027

Keywords:

Projections, Goods flow, transport mode, gross national product, southeast-Norway

Abstract

Agderforskning har avsluttet et større forskningsprosjekt om varestrømmer i sørvest - Norge. De to viktigste målene ved prosjektet var å lage et detaljert OD (origin - destination) mønster for området og å beregne fremtidige godstransportmengder til/fra området både nasjonalt og internasjonalt.

I innlegget fremlegges hovedresultatene av fremskrivningene for de nasjonale og internasjonale transportene. I tillegg inneholder paperet en problematisering/diskusjon av sammenhenger mellom vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) og vekst i transporterte mengder. I diskusjonen konsentrere vi oss om de internasjonale transportene. På bakgrunn av de erfaringer som ble gjort i prosjektet har vi så skissert noen sammenhenger det bør sees nærmere på for bedre å kunne bestemme hvilke faktorer som påvirker transportvolumet.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Andresen, K. (1997). Økonomisk vekst og godstransport, empiri og teori - eksempler fra sørvest - Norge. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4027