Anvendelse af information og IT i den danske transportbranche

Authors

  • Kim Hove Sørensen Foreningen af Danske Eksportvognmænd
  • Lars Dagnæs Institut for Transportstudier

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4028

Abstract

Elektronisk informationsformidling bliver en stadig mere integreret del af den professionelle transportvirksomheds hverdag. Med de udviklingstendenser, der tegner sig for det europæiske transportmarked, er der ikke tvivl om, at anvendelse af informationsteknologi bliver et uundværligt hjælpemiddel til at sikre en effektiv og sikker godstransport. For den enkelte transportvirksomhed bliver det en afgørende konkurrenceparameter på fremtidens europæiske transportmarked.

Marts 1997 bød FDE i samarbejde med VA og Institut for Transportstudier velkommen til transportbranchens on-line system, transIT. Som teknologisk platform for systemet er valgt Internettet.

Til brug for opstilling af specifikation for systemet blev der i foråret 1996 gennemført interview blandt

· 22 danske transportvirksomheder om deres informationsindhentning i dag og deres anvendelse af IT i virksomheden i dag og i fremtiden. Kriteriet for udvælgelsen af transportvirksomhederne var, at de skulle dække en bred repræsentation blandt Foreningen af Danske Eksportvognmænd’s medlemmer med hensyn til størrelse, opgavetyper og geografisk placering. Det blev herudover tilstræbt at udpege virksomheder, som på en eller anden måde har markeret sig i forhold til IT-anvendelsen.

· 10 større danske produktionsvirksomheder vedrørende samarbejdet med deres transportører, samt virksomhedernes krav til transportørernes IT-systemer i dag og i fremtiden. Kriterierne for udvalg af virksomheder var: høje krav til transportører, synlig transportstrategi, høj informationsværdi i godset og at de repræsenterer forskellige markeder.

Interviewene blev gennemført som samtaler hos virksomhederne med udgangspunkt i en spørgeramme og nogle hjælpeskemaer. Interviewene varede 1-2 timer. Der blev udarbejdet skriftlige referater, som efterfølgende er sendt til godkendelse i de enkelte virksomheder.

I det følgende gives på grundlag af de gennemførte interview en beskrivelse af rammerne for anvendelse IT i transportbranchen i dag, og der gives en beskrivelse af anvendelse af information i branchen.

Desuden gives en status for udviklingen af transIT.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Sørensen, K. H., & Dagnæs, L. (1997). Anvendelse af information og IT i den danske transportbranche. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4028