Miljø og sikkerhed, håndbog for vejtransport

Tilvejebringelse og formidling af troværdig dokumentation for miljø- og sikkerhedspræstationer i forbindelse med godstransport på vej - en fælles referenceramme for transportkøbere og transportvirksomheder

Authors

  • Poul Bruun Foreningen af Danske Eksportvognmænd (FDE)

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4030

Keywords:

environment, traffic safety, documentation of environmental performance, environmental requirements, road haulage, freight transport, environmentsl performance, manual, emissions, fuel consumption, green account

Abstract

Erhvervenes Transportudvalg (ETU) og Foreningen af Danske Eksportvognmænd (FDE) har publiceret MILJØ OG SIKKERHED, håndbog for vejtransport med anvendelige hjælpeværktøjer til både at dokumentere og at forbedre miljø- og sikkerhedsforholdene i forbindelse med godstransport på vej. Håndbogen, der udgør en fælles referenceramme for transportkøbere og vejgodstransportører, indeholder bl.a. emissionsskemaer til beregning af brændstofforbrug og udslip af luftforurenende stoffer ved typiske lastbiltransporter. Desuden indeholder håndbogen checklister med virkemidler og ideer til at reducere godstransportens miljøgener og miljøomkostninger samt til at forbedre færdselssikkerhed og arbejdsmiljø, et branchetilrettet grønt regnskab, et afsnit om færdselssikkerhed, en oversigt over relevant lovgivning samt en beskrivelse af forholdene omkring det at konfrontere transportleverandører med relevante krav, som de i praksis både kan opfylde og dokumentere opfyldelse af. Endelig beskrives relevante miljøledelses- og miljøstyringssystemer.

Håndbogens hjælpeværktøjer bidrager til at skabe normer for dokumentation af miljøpræstationer i forbindelse med godstransport, og har vakt international opsigt - ikke mindst hos EU-Kommissionen samt hos den europæiske standardiseringsorganisation CEN.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Bruun, P. (1997). Miljø og sikkerhed, håndbog for vejtransport: Tilvejebringelse og formidling af troværdig dokumentation for miljø- og sikkerhedspræstationer i forbindelse med godstransport på vej - en fælles referenceramme for transportkøbere og transportvirksomheder. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4030