Trafikeringsstrategier för olika marknader

Authors

  • Gerhard Troche Trafik- och transportplanering, KTH Stockholm

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4035

Keywords:

railway, operation, rolling stock, supply

Abstract

Tågtrafikutbudet bör utgå från resenärernas krav på kort restid, hög turtäthet och bytesfria förbindelser.
Föredraget behandlar hur trafikeringskoncept kan bidra till att bättre tillgodose dessa krav och vilka kopplingar som finns till fordonskoncept och tågstorlek.
Tidtabellsprinciper från olika länder i Europa presenteras och framtida utvecklingsmöjligheter diskuteras.
Stora satsningar på nya höghastighetslinjer har gjorts eller pågår runtom i Europa. Trafikeringsprinciperna för dessa skiljer sig i olika länder, vilket behandlas i föredraget liksom sambanden mellan infrastruktur (nätutformning) och trafikering.
Avslutningsvis diskuteras utvecklingsmöjligheterna för nattrafiken med avseende på bl a fordonskoncept och uppehållsmönster.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Troche, G. (1997). Trafikeringsstrategier för olika marknader. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4035