Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner

Authors

  • Niels Kjølhede Akademisk Arkitektforening

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4041

Abstract

Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og forbedring af det danske hovedbanenet. Som grundlag for baneplanudvalgets langsigtde plan undersøgtes mulighederne for at afkorte banestrækninger og opgradere jernbanenettet til bla. brug af hurtigkørende tog, for herved at reducere rejsetider.

Banestyrelsen Rådgivning foretog i den forbindelse en indledende undersøgelse af mulighederne for at etablere nye banestrækninger fra København til Aalborg, og fra København til Rødby. Undersøgelserne blev baseret på en række trafikale og jernbanetekniske forudsætninger.
Herefter foretages en række overordnede miljø- og lmidskabsæsteliske vurderinger med udgangspunkt i de foreslåede banestrækninger.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Kjølhede, N. (1997). Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4041