Kollektivtransportens utvikling i Norge 1982-94

Authors

  • Bård Norheim Transportøkonomisk Institutt, Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4045

Abstract

Prosjektet ser på kollektivtransportens utvikling og forskjeller mellom byområder når det gjelder kollektivandel og markedspotensiale. Analysene viser at kollektivtransporten i de største byområdene har klart å snu en nedgang på 11 prosent fra 1982-90 til en vekst på 7 prosent fra 90-94. Dette tilsvarer en endret årlig vekstrate på 3,2 prosentpoeng. En tidsserieanalyse viser at prisforholdet mellom bensin og kollektivtransport har hatt stor betydning i tillegg til den produktutvikling som er initiert gjennom den norske forsøksordningen for kollektivtransport. Analyser av reisevanedataene viser at i områder med et godt utbygd kollektivtilbud blir bilbruken redusert med 11 prosent mens gang/sykkelbruken øker med 11 prosent pga samarbeidsflatene mellom disse transportmidlene.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Norheim, B. (1997). Kollektivtransportens utvikling i Norge 1982-94. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4045