Geografisk-økonomisk modellsystem for beregning av transportomfang og kostnader ved busstransport mv av skolebarn

Authors

  • Øystein Engebretsen Transportøkonomisk Institutt
  • Karl-Erik Hagen Transportøkonomisk Institutt

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4051

Keywords:

School Journey, transport costs, transport distance

Abstract

Årlig utbetales ca 1,1 milliard norske kroner over offentlige budsjetter til skoletransport (skoleskyss) i Norge. TØI har foretatt normative beregninger av skyssbehov og skysskostnader for alle alderstrinn i grunnskolen ved ulike skyssgrenser. I prosjektet er det laget egne Edb-baserte beregningsmodeller som gir tall på regionalt nivå. Modellsystemet består av en geografisk og en økonomisk del.
Den geografiske delmodellen beregner reiseavstand til nærmeste skole for alle elever og deretter skyssbehov og transportarbeid. Datagrunnlaget er framskaffet gjennom bearbeiding og kopling av data fra flere offentlige registre, samt datainnsamling gjennom kartarbeid.
Den økonomiske delmodellen benytter beregnede enhetskostnader for transport pr elevkm. Beregningene bygger på tall for skoletransporten i to fylker, samt landsomfattende rutebilstatistikk. Enhetskostnadene og resultatene fra den geografiske delmodellen, gir grunnlag for beregning av kostnadene for skoletransporten. Det er utført beregninger for alle kommuner i landet.

I paperet presenteres modellen og enkelte beregningsresultater.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Engebretsen, Øystein, & Hagen, K.-E. (1997). Geografisk-økonomisk modellsystem for beregning av transportomfang og kostnader ved busstransport mv av skolebarn. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4051