Projekt PrioBus

Authors

  • Peter Rasmussen Københavns Kommune

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4052

Abstract

Københavns kommune har i mange år satset på forbedret fremkommelighed for den kollektive trafik i form af busbaner og specielle bussignaler, der giver busserne et forspring i forhold til den øvrige trafik i forbindelse med signalanlæg. Disse traditionelle tiltag er velkendte og findes idag over hele København, hvor signalsystemet stadig er fast tidsstyret. Med støtte fra Trafikministeriets pulje til forbedring af den kollektive trafik, har Københavns kommune derfor i samarbejde med Hovedstadens Trafikselskab gennemført Projekt PrioBus som et forsøgsprojekt.

Udgangspunktet for forsøgsprojektet PrioBus er ønsket om at give bustrafikken i tætte byområder et markant kvalitetsløft for kunderne, og der er i projektet indeholdt konkrete tiltag for følgende satsningsområder:

* forbedret kundeinformation

* bedre fremkommelighed for busserne

* bedre forhold ved stoppestederne

I Københavns Kommune er der for bustrafikken anført følgende i kommuneplanen:

“Der sigtes mod at give passagererne bedre forhold med hensyn til rejsetid, ventetid og komfort, at give omgivelserne færre gener og busselskabet bedre økonomi. Det er i den forbindelse væsentligt, at de begrænsede ressourcer anvendes, hvor de ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning gør mest nytte. Det vil i denne forbindelse især sige i regionens tætteste byområder, hvor kunderne er flest og biltrafikkens miljøgener er størst.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Rasmussen, P. (1997). Projekt PrioBus. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4052