Bilen som kulturfænomen

Authors

  • Mette Jensen Afdeling for Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4058

Keywords:

Transportation, environment, behaviour, attitudes, veryday life, motoring

Abstract

I forskningsprojektet ALTRANS - Mobilitets- og miljøkrav til ALternative TRANSportsystemer - undersøges bl.a. transportadfærd og holdninger til transport i lyset af de miljøproblemer den omfattende bilisme skaber. Paperet bygger på projektets kvantitative undersøgelse af transportadfærd i den danske befolkning. Undersøgelsen viser hvordan bilen har vundet stor udbredelse både som transportmiddel, og som en integreret del af det sociale og kulturelle mønster som danner ramme om tilværelsen i det moderne samfund. Ud fra et sociologisk perspektiv sættes fokus på de, ofte komplekse og modsatrettede, sammenhænge mellem menneske, bilisme og samfund, og resultaterne viser at en forståelse af disse sammenhænge er vigtig, hvis udgangspunktet er et ønske om forandring (læs: at mindske bilismen) for at reducere miljøbelastningen fra transporten.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Jensen, M. (1997). Bilen som kulturfænomen. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4058