CykelBus´´'ter projektet i Århus - resultater, konklusioner og perspektiver

Authors

  • Anker Lohmann-Hansen Aalborg Universitet
  • Harry Lahrmann Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4060

Abstract

Regeringens trafikpolitiske regegørelse fra dec 1995 har som mål, at 4% af persontransportarbejdet skal flyttes fra bil til cykel. Metoderne til at opnå en sådan ændring opdeles ofte i pisk- og gulerodsmetoder. Piskemetoderne er velkendte i form at afgifter på biler og benzin mv. Gulerodsmetoderne er derimod mindre udviklede. Kan man få bilister til at opgive bilen og istedet bruge cykel eller bus ved at motivere dem med forskellige fordele? Dette spørgsmål er forsøgt besvaret i CykelBus’ter projektet. 

CykelBus’ter projektet i Århus er gennemført af Århus kommune i samarbejde med Miljøstyrelsen i perioden 1. maj 1995 til 31. marts 1996 . Projektet er evalueret af Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra Transportrådet.

Projektets formål var at undersøge, i hvilket omfang, man gennem en massiv påvirkningsindsats overfor motiverede personer kan flytte persontrafik fra bil til cykel og bus. Som målgruppe blev der i projektet valgt personer, som kørte i bil til arbejde i Århus centrum hver dag, og som boede i en afstand på mellem 2-8 km fra centrum - denne afstand blev valgt, fordi cyklen på disse afstande er et godt alternativ til bilen.

Gennem en massiv hvervekampagne, hvor 1700 personer meldte sig som deltagere, blev projektets 173 deltagerne fundet. De blev lovet en ny cykel med diverse udstyr til 4.000 kr, som de efter projektåret kunne købe til 1000 kr. Yderligere fik de et gratis buskort. Til gengæld skulle de - i projektperioden - love at lade bilen stå i så høj grad som muligt og istedet bruge cykel eller bus, samt deltage i et forskningsprojekt.

CykelBus’ter projektet er tidligere præsenteret på Trafikdagene i 1995 og 1996. Papers fra disse præsentationer beskriver projektdesign og evalueringsprogrammet. Endvidere præsenteres resultaterne fra kilometeropgørelsen og dele af kørebogsanalysen. Interesserede læsere henvises til konferencerapporterne fra 1995 og 1996.

I dette paper præsenteres resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne, helbredscheck og dele af kørebogsanalysen. Endvidere er der forsøgt opstillet en sammenfattende konklusion på projektet, herunder hvordan resultaterne kan generaliseres dels til hele Århus, dels til hele landet.

 

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Lohmann-Hansen, A., & Lahrmann, H. (1997). CykelBus´´’ter projektet i Århus - resultater, konklusioner og perspektiver. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4060