Persontransport i bil - en total social kendsgerning

Authors

  • Janne Lunding Olsen Horsens Kommune

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4063

Keywords:

everyday life and transport habits, families and their transport habits, awareness-raising campaign, car-use analysis, transport-related simulation game, motives for changing transport habits, considerations of future project methodology

Abstract

Indlægget bygger på resultater og konklusioner fra både en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af en gruppe Horsensfamiliers brug af deres bil. Begge undersøgelser er blevet udarbejdet i forbindelse med "Nye veje frem - projekt om familie, energi og transport" og blandt de 52 familier, som har meldt sig til projektet. De giver således et billede af det konkrete transportmønster, men også deltagernes holdninger til transport. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Horsens Kommune og Trafikministeriet. Det er en opfølgning på målsætningerne i "Trafik 2005" om at nedbringe energiforbruget til persontransport. Projektet strækker sig over perioden april 1996 - september 1997 og finansieres af Trafikpuljen 1995. Projektet, som fungerer som et forsøg, skal undersøge, hvad der skal til for at ændre på en uhensigtsmæssig udnyttelse af bilen alene ved holdningspåvirkning (til forskel fra direkte indblanding som afgifter o.lign.). Det skal ligeledes give et billede af de muligheder, familier har for at omlægge deres transportmønstre, og hvilke hindringer, som vil stille sig i vejen for en sådan omlægning. Projektets mål er derfor ikke at få familierne til helt at undlade at bruge bilen, men derimod at motivere dem til at gøre det med omtanke.

Et vigtigt resultat af projektet er, at flere af deltagerfamilierne har ændret deres transportvaner i løbet af kampagneperioden i retning af at køre færre korte ture. Det skal her understreges, at familierne er forskellige, og det giver forskelle i brug af bilen, hvilket igen giver forskelle i mulighederne for at ændre transporten i en mere miljørigtig retning. Forskellene kan først og fremmest forklares ud fra familietype og aktivitetsmønstre. Familietyperne er primært defineret på baggrund af børnenes alder, da det har vist sig, at forskelle i transportmønster ofte kan forklares udfra familiens sammensætning. Den kvalitative analyse viser, at der også er andre faktorer, som spiller ind, når det gælder holdninger til transport og valg af transportmiddel til de daglige ture. Det har blandt andet været muligt at konstatere, at kørselsomfanget i høj grad er betinget af, hvilken situation (alder, uddannelse, arbejde/karriere etc.) familien befinder sig i og familiemedlemmernes indbyrdes relationer.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Olsen, J. L. (1997). Persontransport i bil - en total social kendsgerning. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4063