Evaluering af Bycyklen i København.

Authors

  • Søren B. Jensen Københavns kommune, Magistratens 4. afdeling.
  • Britta Krogh-Lund Københavns kommune, Magistratens 4. afdeling.

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4064

Abstract

Her i august 1997 står Bycyklen i København midt i projektets tredje sæson, og Bycyklen er ved at bide sig fast som en permanent del af det københavnske trafikbillede.

Der har ikke i projektets første to leveår været midler til at foretage en systematisk undersøgelse af, hvordan Bycyklerne bruges, men der findes registreringer af cyklerne i stativerne samt en del mere journalistiske beskrivelser.

Det er derfor meget vigtigt for erfaringsopsamlingen omkring Bycyklen, at Transportrådet har bevilliget støtte til en evaluering af projektet i 1997. Det er Danmarks Tekniske Universitet ved Jan Grubb Laursen, der står for undersøgelsen, og der afrapporteres i slutningen af året. Jeg har dog fået lov til at se lidt på det foreløbige materiale og kan vise nogle eksempler fra undersøgelsen.

Også ZEUS-Projektet (“Zero and low Emission vehicles in Urban Societies”) under EU har givet midler til evaluering af Bycyklen i de næste par år.

Det følgende er altså min vurdering af Bycyklen 1995 - 97, og jeg vil indlede med en meget kort beskrivelse af bycykelsystemet.

Bycyklen må kun bruges i Københavns Indre By afgrænset af Søerne, Havnen og Christianshavns Vold, et område der svarer til P-betalingszonen. Bycyklerne frigives fra et stativ mod en pant på 20 kr., som det kendes fra supermarkeder. Pengene fås tilbage, når cyklen stilles igen i et af de 120 stativer.

Og hvordan er så de første 3 år af projektets levetid er gået.

Downloads

Published

31-12-1997