Sundhedsmæssig vurdering af luftforurening fra vejtrafik

- med særlig fokus på partikler

Authors

  • Steen Solvang Jensen Afdelingen for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser
  • Poul Bo Larsen Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen
  • Jes Fenger Afdelingen for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4091

Keywords:

Health effects, human exposure, ambient air pollution, particles, traffic, urban areas

Abstract

En lang række undersøgelser peger på en sammenhæng mellem luftforurening og sundhedsbelastning i byområder. Disse forhold er nærmere diskuteret i rapporten "Sundhedsmæssig vurdering af luftforurening fra vejtrafik", der i foråret 1997 er udgivet som nr. 352 i Miljøstyrelsens serie af miljøprojekter. Blandt de mange forskellige stoffer, som udsendes fra vejtrafik udpeger rapporten de kritiske luftforureningskomponenter. Partikler og i særdeleshed små partikler vurderes som den mest sundhedsbelastende luftforureningskomponent. Derfor fokusseres i det følgende mere detaljeret på kilderne til partikelforurening, forureningens egenskaber og niveauer samt påvirkning af mennesker.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Jensen, S. S., Larsen, P. B., & Fenger, J. (1997). Sundhedsmæssig vurdering af luftforurening fra vejtrafik: - med særlig fokus på partikler. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4091