Byemissionsmodellen

- en overslagsmetode til emissionskortlægning

Authors

  • Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet
  • Lone Reiff Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4092

Keywords:

Road traffic, emission model, total emissions, urban data, environmental planning

Abstract

Der er udviklet en generel byemissionsmodel. Den kan estimere vejtrafikkens bidrag til de totale emissioner i et byområde. Det er en simpel model, der bruger lettilgængelige byplandata (antal indbyggere og arbejdspladser) som input. Modellen kan anvendes af kommuner i.f.b med trafik- og miljøplanlægning.

Byemissionsmodellen er udviklet med udgangspunkt i en detaljeret emissionsopgørelse for København af trafikkens bidrag af NOx, CO, HC, partikler samt CO2 og energiforbrug. Sammenhæng mellem trafik og emissioner og antal arbejdspladser og antal jobs i et byområde er analyseret ved hjælp af lineær regression hvor en række arbejdshypoteser er testet.

Det konkluderes at der eksisterer en acceptabel lineær sammenhæng mellem byplandata og trafik og emissioner. Byemissionsmodellen er baseret på denne sammenhæng.

Byemissionsmodellen er udviklet i forbindelse med deltagelsen i et projekt med Danmarks Miljøundersøgelser m.fl. under Det Strategiske Miljøforskningsprogram.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Bendtsen, H., & Reiff, L. (1997). Byemissionsmodellen: - en overslagsmetode til emissionskortlægning. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4092