Er sjøtransport miljøvenlig?

Authors

  • Svein Bråthen Høgskolen i Molde
  • Bjørn Foss Høgskolen i Molde

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4095

Keywords:

Fast ferries, environment, passenger transport, cargo transport, coastal shipping, CO2 emissions, NOx emissions

Abstract

Paperet presenterer resultatet av en undersøkelse vedrørende miljømessige forhold ved sjøtransport og konkurrerende transportmidler. Undersøkelsen omfatter både person- og godstransport. Hvorvidt bruk av hurtigbåt gir miljøgevinst sammenlignet med andre transportmidler avhenger av relative tranportdistanser, hastighet, type transportmiddel og kapasitetsutnyttelse. Hurtigbåter kan indirekte gi miljøgevinst i tilfeller hvor introduksjonen innebærer avlastning f.eks. av et sterkt belastet vegnett.
Effektbehovet pr. tonnkm. ved fremføring av gods med skip er vesentlig lavere enn for konkurrerende transportmidler. Det kan imidlertid være et problem at f.eks. vogntog opererer med vesentlig høyere kapasitetsutnyttelse en kystgodsskip.
Miljøvirkningene ved å avløse ferjeforbindelser med fast veiforbindelse er ikke entydig positive.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Bråthen, S., & Foss, B. (1997). Er sjøtransport miljøvenlig?. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4095