Simulering af miljøkonsekvenser ved togkørsel

Authors

  • Ulrik Winge Banestyrelsen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4096

Keywords:

Train, railway, energy consumption, air emissions, simulation model

Abstract

Miljøspørgsmålet får større og større vægt i den trafikpolitiske debat, og jernbanen spiller en fremtrædende rolle når det gælder miljømæssigt mere bæredygtig transport. Men også togenes energiforbrug og luftforurening pr transporteret enhed kan nedbringes. Det kan ske bl.a. ved at påvirke den måde togene kører på.
Imidlertid har der hidtil ikke eksisteret generelle værktøjer, der har kunnet belyse konsekvenserne af ændrede køremønstre, infrastruktur og materielanvendelse. Derfor har Banestyrelsen og DSB udviklet et simuleringsværktøj, der gør det muligt at beregne energiforbrug og luftforurening fra tog i forskellige driftssituationer.
Værktøjet er udviklet som støtteværktøj for ingeniører og øvrige relevante fagfolk.
Første udgave af værktøjet er nu stort set færdigudviklet, dog mangler endnu en afsluttende verifikation af beregningernes rigtighed.
Med værktøjet er det muligt at simulere miljøeffekten ved ændringer af materielanvendelse, infrastruktur, køreplaner, standsemønstre og kørestrategier.
Værktøjet planlægges efterfølgende udbygget med relevante litra (togtyper) der anvendes ved togtransport i Danmark, og vil blive anvendt i forbindelse med større projekter, til undervisningsformål samt til at beregne generelle sammenhænge mellem energiforbrug/emissioner og togstørrelse, trækkraft, køreplan mv.

Downloads

Published

10-03-2020

How to Cite

Winge, U. (2020). Simulering af miljøkonsekvenser ved togkørsel. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4096