Nyt om støjreducerende vejbelægninger

Authors

  • Hans Bendtsen Afdelingen for trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4097

Keywords:

tyre-road noise, drainage asphalt, noise reduction, evaluation, durability

Abstract

Dæk-vejbanestøjen er den ene af de to dominerende støjkilder fra vejtrafik. Trafiksikkerheds og Miljøafdelingen i Vejdirektoratet har i de seneste 7 år gennemført et forsøg, med det mål at udvikle støjreducerende vejbelægninger til hovedlandeveje (80 km/t), som kunne bevare en støjreduktion i hele belægningens levetid. I hele perioden har de udlagte drænasfalt belægninger haft en støjreduktion på 3 - 4 dB(A) i forhold til en reference belægning. Forsøget har samtidig givet et indblik i hvordan støjudsendelsen udvikles, efterhånden som belægninger ældes. I projektet er ligeledes indkluderet et forsøg på bygader (50 km/t) hvor en drænasfalt gav en støjreduktion på 3 dB(A). Denne reduktion forsvandt dog i løbet af 2 år, formodentlig fordi belægningens porer blev tilstoppet. Der inddrages internationale erfaringer fra dette forskningsområde, og der opstilles vejledninger i hvordan støj fra vejbelægninger kan inddrages i praktisk planlægning og vedligeholdelse af veje.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Bendtsen, H. (1997). Nyt om støjreducerende vejbelægninger. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4097