Et ekspertsystem til etablering af krydsdata

Authors

  • Otto Anker Nielsen Institut for planlægning, Danmarks Tekniske Universitet
  • Rasmus Dyhr Frederiksen TetraPlan ApS
  • Nikolaj Simonsen Institut for planlægning, Danmarks Tekniske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4103

Keywords:

traffic modelling, GIS, intersection delay models

Abstract

Dette foredrag præsenterer en metode, som kan anvendes til at opstille det nødvendige datagrundlag for en rutevalgsmodel, der tager hensyn til forsinkelser i kryds. Desuden beskrives det, hvorledes kryds kan repræsenteres på en hensigtsmæssig måde i en rutevalgsmodel. Krydsforsinkelser kan udgøre en væsentlig del af rejsetiden i byområder og har derfor betydning for trafikanternes rutevalg. Det er derfor ønskeligt at kunne medtage krydsforsinkelserne i beregningen af rejsetiden i rutevalgsmodellen. For at kunne medtage krydsforsinkelserne er det naturligvis nødvendigt at have en rutevalgsmodel, der kan modellere trafikafviklingen i kryds (Se Fredriksen & Simonsen 1996 og Nielsen et al. 1997 a & b), men derudover forudsætter den praktiske anvendelse, at der etableres et datagrundlag for de anvendte krydsforsinkelsesmodeller. Eftersom det nødvendige datagrundlag bliver meget omfattende ved modellering af større vejnet bliver arbejdsbyrden med at tilføre modellen disse oplysninger meget stor, medmindre inddateringsprocessen helt eller delvis automatiseres. Artiklen præsenterer en fremgangsmåde der på basis af de fleste trafikmodellers beskrivelse af vejnet er i stand til at give et rimeligt estimat for data om vejknudepunkter og svingbevægelser. For at kunne gøre dette er der opbygget en række regler i et 'ekspertsystem', der ud fra strækningers attributdata og geometri (linieføring) kan klassificere vejknudepunkter i en række grupper og opstille datagrundlaget for forsinkelsesmodellerne. Det drejer sig om prioriterede F- og T-kryds, signalregulerede kryds og kilestrækninger. Systemet er implementeret i forbindelse med GIS-pakken Arc/Info suppleret med et C-program og er testet på et trafiknet for Hovedstadsområdet. Afprøvningen viste at metoden er i stand til, med en rimelig nøjagtighed, at frembringe det ønskede datagrundlag. Alt-i-alt var systemet i stand til drastisk at reducere arbejdsindsatsen ved opbygning af det nødvendige datagrundlag for at kunne håndtere vejknudepunkter i trafikmodeller. Selvom det opbyggede vejnet ikke var perfekt, gav det et langt bedre grundlag for trafikmodeller end hvis der af ressourcemæssige årsager ses bort fra forsinkelser i vejkryds og andre knudepunkter.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Nielsen, O. A., Frederiksen, R. D., & Simonsen, N. (1997). Et ekspertsystem til etablering af krydsdata. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4103