SUE-rutevalgsmodel med krydsmodellering

Authors

  • Otto Anker Nielsen Institut for planlægning, Danmarks Tekniske Universitet
  • Rasmus Dyhr Frederiksen TetraPlan ApS
  • Nikolaj Simonsen Institut for planlægning, Danmarks Tekniske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4104

Keywords:

Traffic modelling, assignment models, intersection delay models

Abstract

Forsinkelser i vejkryds bidrager betragteligt til rejsetider og har derfor betydning for rutevalget på vejnettet i byområder. Dette gælder især i områder med kapacitetsproblemer, men også i mindre belastede byområder. Imidlertid er svingbevægelser svære at håndtere i trafikmodeller fordi de enkelte svingbevægelser påvirker hinanden og omkostningsfunktionerne derved blive asymmetriske. Artiklen beskriver en ny model for rutevalg og netudlægning, der er udviklet på IFP. Modellen inkluderer forsinkelser i vejkryds i løsningsalgoritmen for stokastisk bruger equilibrium modellen (SUE). SUE har en række fordele, idet den kan håndtere delvist overlappende ruter på en konsistent måde (i modsætning til andre stokastiske rutevalgsmodeller). Samtidig med, at den tager hensyn til eventuelle kapacitetsproblemer. Derudover kan IFP's model også beskrive forskelle i trafikanters præferencer, f.eks. en kort rute versus en lang rute. Dette er af stor betydning, når trafikanters ruter skal beskrives i et byområde, og derved for konsekvensberegninger på strækningsniveau af forskellige planforslag. Krydsmodellen håndterer både geometriske forsinkelser (deceleration, sving og acceleration), og forsinkelser forårsaget af andre svingbevægelser (vigepligt samt venten i signalregulerede kryds). Den består af separate delmodeller for signalregulerede kryds og prioriterede kryds, ligesom der er opbygget en separat delmodel for rundkørsler. Hvis forsinkelserne i signalregulerede kryds overstiger én grønperiode benyttes en speciel modeltype. Krydsmodellen er testet på et trafiknet for Hovedstadsområdet, hvor den sammenlignes med en tilsvarende model uden krydsmodellering. For at muliggøre de praktiske afprøvninger af modellen blev der opbygget et GIS-baseret ekspertsystem til krydsklassificering og en metode til at opbygge trafiknettopologien i modellen.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Nielsen, O. A., Frederiksen, R. D., & Simonsen, N. (1997). SUE-rutevalgsmodel med krydsmodellering. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4104