Trafikmodelberegninger for tunellen under Københavns havn

Authors

  • Otto Anker Nielsen Institut for planlægning, Danmarks Tekniske Universitet
  • Thomas Israelsen Institut for planlægning, Danmarks Tekniske Universitet
  • Erik rude Nielsen Institut for planlægning, Danmarks Tekniske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4112

Keywords:

transport models, harbour tunnel, Copenhagen, N

Abstract

Havnetunnelprojektet er et eksempel på en tidlig GIS-baseret analyse, der planlægningsmæssigt ligger mellem de traditionelle indledende overslag og de efterfølgende mere grundige beregninger. Arbejdet blev lagt an på eksisterende modeller: Ørestadstrafikmodellen suppleret med IFP's rutevalgsmodeller (11 & 12). Men derudover blev der benyttet en 'minimum-maksimum' modelstrategi til at afdække, hvilke trafikkomponenter, det var relevant at undersøge nærmere, f.eks. nygenereret trafik. Ligeledes blev der givet anbefalinger om arealanvendelse (herunder udbygning af Holmen og Refshaleøen), lastbiltrafik, detaljerede rutevalg, trafiksanering af Kbh.'s centrum, turfordeling og transportmiddelvalg. Mange alternativer blev undersøgt, hvoraf nogle klart kunne afvises. Arbejdet blev afsluttet med en række anbefalinger til en eventuel efterfølgende mere detaljeret udredning om projektet. Nogle af disse anbefalinger var overraskende selv for erfarne trafikplanlæggere (inkl. undertegnede). Modelarbejdet må derfor i høj grad siges at have haft sin berettigelse.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Nielsen, O. A., Israelsen, T., & Nielsen, E. rude. (1997). Trafikmodelberegninger for tunellen under Københavns havn. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4112