Klassificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning

Authors

  • Bo Grevy Institut for planlægning, Danmarks Tekniske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4120

Keywords:

Blackspot, Traffic safety, GID, VejnetDK, TOP10DK, Bornholm

Abstract

Projektet har haft 2 hovedformål :
1: At evaluere vejdirektoratets metoder til rutinemæssig udpegning af sorte plet-ter på det overordnede vejnet.
2: At undersøge mulighederne for at anvende kommercielt tilgængelige digitale kort til at foretage en GIS-baseret sortpletudpegning.

Det kan konkluderes at vejdirektoratets metoder til opdeling af uheld i kryds- og strækningsuheld medfører, at de teoretiske forudsætninger for anvendelsen af denne sortpletudpegningsmetode ikke er holdbare. Konsekvensen af vejdirekto-ratets opdelingsmetode bliver, at der udpeges ca. dobbelt så mange kilometer sorte strækninger i forhold til en metode hvor de teoretiske forudsætninger er holdbare.

De digitale kort, der er forsøgt til denne sortpletudpegning er VejnetDK og TOP10DK. Det vurderes, at ingen af disse kort selvstændigt kan danne grundlag for en GIS-baseret sortpletudpegning. TOP10DK diskvalificeres fordi det mang-ler unikke identer, hvortil uheldsdata kan knyttes. VejnetDK har en for ringe to-pografi og topologi til at kunne anvendes. Brugen af begge kort åbner dog mulig-hed for at en sådan sortpletudpegningsmetode kan benyttes.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Grevy, B. (1997). Klassificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4120