Persontransport i arbeid

Authors

  • Ingunn Stangeby Transportøkonomisk institutt

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4132

Keywords:

Passenger transport, travel behaviour, mode choice, business travel, Oslo area

Abstract

Det finnes svært begrenset litteratur om persontransport i arbeid, ikke minst om de lokale personreisene som gjøres for arbeidsgiver eller i egen virksomhet. De beste opplysningene om slike reiser finnes i de nasjonale reisevaneundersøkelsene. Disse er imidlertid ikke detaljerte nok til å gi utfyllende informasjon om reiser i arbeid. I tillegg er det mye som tyder på at slike reiser er underrapportert i reisevaneundersøkelsene, ikke minst blant personer som foretar mange reiser i arbeid.
Prosjektets hovedformål er å klargjøre:

  • Formålet med og omfanget av personreiser i arbeid, transportmiddelbruk på slike reiser, karakteristika ved de som reiser, om de reiser alene eller sammen med andre.
  • Hvilke sammenhenger det er mellom transportmiddelbruk på reiser i arbeid og på arbeidsreiser. Hvordan bilordninger, firmabil og parkeringstilbud ved arbeidsplassen påvirker transportmiddelbruk på reiser i og til arbeid.
  • Om virksomhetenes lokalisering og tilgjengelighet i forhold til bil og kollektivtransport har betydning for transportmiddelbruk på reiser i arbeid.

Notatet tar opp enkelte av problemstillingene som er nevnt over. Analysen av dataene er ennå ikke avsluttet. Notatet inneholder derfor bare foreløpige resultater. Sluttrapport fra prosjektet ventes i løpet av høsten 1997.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Stangeby, I. (1997). Persontransport i arbeid. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4132