Telekommunikations indflydelse på persontransport

Authors

  • Jens Peder Kristensen PLS Consult
  • Morten Falch Center for tele-information

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4134

Keywords:

telework, telecommuting, telependling, electronic commerce, telecommunication, measures, Denmark, travel

Abstract

Projektet har belyst samspillet mellem telekommunikation og transport med speciel fokus på væksten i anvendelsen af distancearbejde og teleindkøb og hvad dette vil komme til at betyde for persontransporten inden for en femårig tidshorisont. Med udgangspunkt i en række internationale undersøgelser suppleret med interviews af en række danske nøglepersoner, er der foretaget en kvantitativ vurdering af transportkonsekvenserne i Danmark. Disse vurderinger er baseret på data for den danske erhvervsstruktur og det danske transportmønster.

Projektet konkluderer:

  • at der ikke vil ske nogen betydende reduktion af transportarbejdet på grund af telekommunikation.
  • at det ikke kan udelukkes at telekommunikation stimulerer en vækst i transportarbejdet.
  • at distancearbejde kan medføre en mindre lokal reduktion i transportarbejdet, som måske i nogle tilfælde vil kunne begrænse trængselen i myldretiden.
  • at telekommunikation vil begrænse skadevirkningerne ved en kraftig stigning i omkostningerne ved transport.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Kristensen, J. P., & Falch, M. (1997). Telekommunikations indflydelse på persontransport. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4134