Internalisering av externa effekter

- konsekvenser för interregionala persontransporter

Authors

  • Kjell Jansson SIKA
  • John McDaniel SIKA

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4139

Abstract

Internalisering av externa effekter syftar till att påverka välfärden genom att framkalla anpassningar av efterfrågan och produktionsteknik som minskar de skadliga externa effekterna. Internalisering av externa effekter är här tänkt att ske via bränslebeskattning. Den svenska parlamentariska Kommunikationskommittén föreslog i sitt betänkande i mars 1997 att sådan internalisering bl a åstadkoms genom höjning av bensinpriset med 0,10 kr/liter under 23 år, samt genom att anpassa beskattningen av andra bränslen till detta. Detta betyder att tåg-, buss- och flygoperatörerna erhåller kostnadsökningar.

Downloads

Published

31-12-1997