Socialøkonomiske konsekvenser af trafikstøj

En undersøgelse baseret på digitale støjkortlægninger og samkøring med BBR- og CPR-registret

Authors

  • Karsten Sand Bloch TetraPlan ApS

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4143

Abstract

TetraPlan har i samarbejde med DTU gennemført et mindre forskningsprojekt finan- sieret af Transportrådet, hvor centrale registeroplysninger er blevet anvendt til at vur- dere social økonomiske konsekvenser af trafikstøj.

Udgangspunktet for dette forskningsprojekt har været en detaljeret støjkortlægning for Middelfart kommune, som TetraPlan har gennemført i samarbejde med Miljøstyrel- sen, Kort- og Matrikelstyrelsen og Middelfart kommune.

Støjkortlægningen er baseret på den nordiske metode for beregning af trafikstøj men ved anvendelse af programmet TPNoise, som integrerer denne metode med digitale kortoplysninger og oplysninger fra bygnings- og boligregistret (BBR). Resultaterne af kortlægningen er blevet koblet til CPR-registret, således at oplysninger fra dette regi- ster har kunnet samkøres med detaljerede oplysninger om den støjbelastning hver en- kelt borger i Middelfart kommune er udsat for. Samkøringen gør det muligt at foreta- ge en række krydstabuleringer, hvor oplysninger om alder, køn, stilling m.v. kan krydses med støjbelastningen.

Før resultaterne af denne samkøring præsenteres vil der blive redegjort for støjbereg- ningerne og hvorledes disse kan kobles til oplysninger om det enkelte individ.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Bloch, K. S. (1997). Socialøkonomiske konsekvenser af trafikstøj: En undersøgelse baseret på digitale støjkortlægninger og samkøring med BBR- og CPR-registret. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4143

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning