Estetisk vägutformning

- kontroll av vägens ihre harmoni

Authors

  • David Sandegård Institutionen för väg- och trafikplanering Chalmers tekniska högskola
  • Gunnar Lannér Institutionen för väg- och trafikplanering Chalmers tekniska högskola

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4150

Keywords:

Road design, road aesthics, roas alignment, road design aid

Abstract

För att kontrollera en vägs linjeföring - vägens inre harmoni, måske den perspektiviska bilden av vägen analyseras, eftersom en given kombination av vägelement uppfattas olika beroende på varifrån de betraktas.
Perspektivbilden av vägen kan generaliseras till dess kantlinjer och dessa kan sedan matematiskt analyseras och kontrolleras mot gränsvärden.
Dessa gränsvärden fås genom intervjuer av olika trafikantgrupper och vägprojektöreri simulerad vägmiljö.
Projektet syftar till ett projekteringsstöd för kontroll av vägens inre harmoni och val av sektioner som bör studeras närmare.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Sandegård, D. ., & Lannér, G. (1997). Estetisk vägutformning: - kontroll av vägens ihre harmoni. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4150

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning