Om VVM i kommuneplanbegningen i Danmark, især med henblik på VVM om vejanlæg.

Authors

  • Michael Varming Arkitekt M.a.a.

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4153

Abstract

 

I alle 12 EU-medlemslande mangler der kvalitet i VVM-redegørel-serne. Dette er den triste konstatering i Beretning fra Kommissionen om Implementering af Direktiv 85/337/EøF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. I visse lande er kun 1/5 af projekterne beskrevet i en kvalitet, som kommissionen finder acceptabel. Generelt skyldes denne kvalitetsmangel bl.a., at der mangler erfarent personale til udarbejdelsen af redegørelserne, kombineret med utilstrækkelig vejledning og uddannelse, samt skævhed i opfattelsen af, hvordan miljøvirkninger skal vurderes og præsenteres. Specifikt for Danmark, hvor 42% af de analyserede VVM-redegørel-ser bedømmes som tilfredsstillende, lider de resterende 58% under mangelfulde informationer om visueUe virkninger og virkninger på landskabet, vurderinger af alternativer m.m. Manglerne opstår på grund af manglen på retninplinier om VVM og vurderingsmetoder, mangel på erfaring m.m. Og kommissionen slutter: Det ser desuden ud til, at fordelene ved VVM ikke erkendes fuldt ud i Danmark.

Downloads

Published

31-12-1997

How to Cite

Varming, M. (1997). Om VVM i kommuneplanbegningen i Danmark, især med henblik på VVM om vejanlæg. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4153

Issue

Section

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning