Om byens brugere og bymiljøet

- reaktioner på trafikstøj, tryghed i trafikken og trafikal adfærd i Sønderborg

  • Henrik Hvidtfeldt Afdelingen for By- og Landsplanlægning, Forskningscentret for Skov & Landskab, Miljø- og Energiministeriet
Keywords: urban environment, road traffic noise, traffic insecurity, town use, traffic behaviour, Sønderborg

Abstract

I dette paper redegøres der for nogle af resultaterne fra et projekt om byens brugere og bymiljøet. Det drejer sig bl.a. om støj fra vejtrafik, utryghed i trafikken og om brug af byen og trafikal adfærd i forbindelse hermed.

Projektets generelle formål er at øge og uddybe den eksisterende viden om forholdet mellem byen og dens beboere - om byen som levested. Hensigten er at kortlægge dels beboernes individuelle behov og ønsker, dels byens særlige funktioner og kvaliteter.

Projektet bygger primært på en spørgeskemaundersøgelse i Sønderborg - gennemført i slutningen af 1996 og begyndelsen af 1997. Her er der spurgt om beboernes brug af byen og deres holdninger til forskellige aspekter af bymiljøet.

Published
31-12-1998